1. SPELREGLER

Future Stars Invitational Cup 2023 spelas enligt FIFA:s regler i alla tillämpliga delar , i övrigt enligt Svenska Fotbollförbundets regler och tävlingsbestämmelser för 11 mot 11-fotboll.

2. TÄVLINGSFORM

Alla lag i respektive grupp möter varandra. Seger ger 3 poäng, oavgjord match 1 poäng, förlust 0 poäng. Om flera lag i samma grupp efter gruppspelets slut har samma antal poäng utses placering enligt följande: 1. Målskillnad 2. Flest antal gjorda mål. 3. Inbördes möte 4. Lottning.

SLUTSPEL: Efter det inledande gruppspelet kan match inte sluta oavgjort. I slutspelsmatcher tillämpar vi straffläggning vid oavgjort resultat efter full tid. 3 straffar för vardera laget och om inte matchen är avgjord vidtar "sudden death" i straffläggning.

3. MATCHTID

Matchtiden både gruppspel och slutspel är 2 x 25 min.

4. ANTAL SPELARE OCH AVBYTARE

Ett lag kan använda ett fritt antal spelare under turneringen dock får man ha endast sju avbytare under en match. Utbytt spelare får återinsättas i samma match. Byten görs utan domarens avblåsning. Alla byten ska ske inom lagets tekniska område. Felaktiga byten bestraffas med gult kort.

5. KLASSINDELNING

År 2023 har vi följande klasser:

G 14 (flickor födda 2009, 11 mot 11) - 16 platser
B 14 (pojkar födda 2009, 11 mot 11) - 16 platser

6. DELTAGARFÖRTECKNING

Alla lag ska fylla i en deltagarförteckning över de spelare som kommer att delta i turneringen digitalt. Deltagarförteckningen skall ha registrerats på cupsidan innan ankomst till cupen. Endast spelare som är registrerade i laguppställning får spela. Deltagarförteckning behöver inte skrivas ut och lämnas in.

7. DISPENSER

Max två spelare födda ett år tidigare än aktuell årskull får finnas i truppen.

Det ges inga generella dispenser. Dispens kan sökas för maximalt 2 spelare som sedan tidigare har dispens utfärdat av sitt distriktsförbund eller där det finns särskilda skäl.

Dispens ska ansökas om senast 2023-04-30. Därefter behandlas inga nya dispensansökningar.

8. INFÖR MATCH

Utrustning

Samtliga spelardräkter skall vara numrerade och numren skall överensstämma med dem som är angivna på laguppställningen. Numreringen skall finnas på ryggen av spelartröjan. Två spelare får inte ha samma nummer på tröjan under samma match. Om matchdomaren bedömer att ena laget skall ha västar på grund av likhet i färg med det andra lagets speldräkt, skall bortalaget bära västar. Benskydd är obligatoriskt.

Vid match

Alla lag ska vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 10 min före matchens början. Samtliga spelare måste vara försäkrade. Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande.

9. DOMARE

Vi använder 3-domarsystem, dvs en huvuddomare och två assisterande domare.

10. TÄVLINGSJURY

Består av representanter från arrangörsklubbarna och tävlingsledningen. Tävlingsjurun kan besluta om sanktioner om lag eller dess supportrar ej följer tävlingsregler, ordningsregler eller agerar osportsligt. Vid upprepade förseelser kan diskvalificering av ledare eller uteslutning av laget ske. Dessa beslut kan ej överklagas eller ändras.

11. PROTESTER OCH BESTRAFFNINGAR

Protester skall inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet av protesterande lags ansvarige ledare senast 15 minuter efter det att berörd match avslutats. Protestavgift (300 SEK) ska betalas samtidigt som protest inlämnas. Protestavgift återfås om protesten godkänns. Protest behandlas av tävlingsjuryn, vars utslag inte kan överklagas.

Utvisning

Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match. Varningar ackumuleras ej från match till match, i övrigt gäller Svenska FF:s regler

12. WALKOVER

Lag som uteblivit från match, utan giltig orsak, förlorar matchen med 3-0. Vid upprepade förseelser kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock, om särskilda omständigheter föreligger, besluta att lag skall uteslutas redan vid den första förseelsen. Exempelvis om avsiktlig walkover gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.

13. SPELPROGRAM

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet. Både vad det gäller gruppindelning och tider. Meddelande om ändring skall meddelas varje lagledare.

14. ARRANGÖRER

Future Stars Invitational Cup arrangeras av Future Stars och Iconic Events Sthlm AB.

15. FÖRSÄKRINGAR

Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Future Stars Invitational Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.